Ponentes / Programa

MÉRCORES (día 12)

9:00 – 9:30 Rexistro

9:30 – 10:00 Inauguración

10:00 – 11:45 Sesión plenaria I: «Capitalismo na terceira década do século XIX». Michael Roberts

11:45 – 12:00 Descanso

12:00 – 13:45 Sesións paralelas I

13:45 – 15:30 Pausa comida

15:30 – 17:15 Mesa redonda “Solucións aos problemas económicos contemporáneos. Valoración desde diferentes perspectivas da economía crítica”

Participan: Astrid Agenjo, Daniel Albarracin, Óscar Carpintero

17:15 – 17:30 Descanso

17:30 – 19:00 Sesións paralelas II

XOVES (día 13)

9:30 – 11:30 Sesión plenaria II: «Conflictos geo-energéticos actuales y reconfiguración de las relaciones económicas internacionales». Aurèlia Mañé Estrada

11:30 – 12:00 Descanso

12:00 – 13:45 Sesións paralelas III

13:45 – 15:30 Pausa comida

15:30 – 17:00 Sesións paralelas IV

17:00 – 17:15 Descanso

17:15 – 18:45 Mesa redonda “Os colectivos sociais e a economía crítica”

Participan: Sociedade Cooperativa A Carqueixa (Román Sánchez Besteiro), Instituto Resilencia (Manuel Casal Lodeiro), Rede para ou Decrecemento Eo-Navia Galiza Ou Bierzo (Miguel Anxo Abraira),  Sindicato Labrego Galego (pendente de confirmar)

19:00 – 20:30 Asemblea da Asociación de Economía Crítica

22:15… Cea. Lugar: Auditorio de Galicia

VENRES (día 14)

10:30 – 12:00 Sesións paralelas IV

12:00 – 12:30 Descanso

12:30 – 14:00 Sesión plenaria III: «Crisis ecosocial: una mirada sistémica». Margarita Mediavilla

14:00 – 14:30 Peche con representantes da USC e a AEC

MIÉRCOLES (día 12)

9:00 – 9:30 Registro

9:30 – 10:00 Inauguración

10:00 – 11:45 Sesión plenaria I: «Capitalism in third decade of the 19th century» (Capitalismo en la tercera década del siglo XIX)». Michael Roberts

11:45 – 12:00 Descanso

12:00 – 13:45 Sesiones paralelas I

13:45 – 15:30 Pausa comida

15:30 – 17:15 Mesa redonda “Soluciones a los problemas económicos contemporáneos. Valoración desde diferentes perspectivas de la economía crítica”

Participan: Astrid Agenjo, Daniel Albarracin, Óscar Carpintero

17:15 – 17:30 Descanso

17:30 – 19:00 Sesiones paralelas II

JUEVES (día 13)

9:30 – 11:30 Sesión plenaria II: «Conflictos geo-energéticos actuales y reconfiguración de las relaciones económicas internacionales». Aurèlia Mañe Estrada

11:30 – 12:00 Descanso

12:00 – 13:45 Sesiones paralelas III

13:45 – 15:30 Pausa comida

15:30 – 17:00 Sesiones paralelas IV

17:00 – 17:15 Descanso

17:15 – 18:45 Mesa redonda “Los colectivos sociales y la economía crítica”

Participan:  Sociedade Cooperativa A Carqueixa (Román Sánchez Besteiro), Instituto Resilencia (Manuel Casal Lodeiro), Rede para o Decrecemento Eo-Navia Galiza O Bierzo (Miguel Anxo Abraira), Sindicato Labrego Galego (pendiente de confirmar)

19:00 – 20:30 Asamblea de la Asociación de Economía Crítica

22:15… Cena. Lugar: Auditorio de Galicia

VIERNES (día 14)

10:30 – 12:00 Sesiones paralelas IV

12:00 – 12:30 Descanso

12:30 – 14:00 Sesión plenaria III: «Crisis ecosocial: una mirada sistémica». Margarita Mediavilla

14:00 – 14:30 Cierre con representantes de la USC y la AEC